Wuxi Reliance Technology Co., Ltd
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ- အပြည့်အဝ TPE နှင့် XPE ကျန်းမာရေးကားကြမ်းခင်းဖျာများ၊ universal ကားကြမ်းခင်းဖျာများ၊ ဖြတ်နိုင်သောကားကြမ်းခင်းဖျာများ၊
သက်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်များ ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။

XPE ကား mats